Vlindertuin

  • Werkzaamheden: Ontwerp en 3D implementatie van een vlindertuin en een stadsomgeving in de VR Cube. Navigatie interfacing. Gebruikersinterface voor onderzoekers.
  • Opdrachtgever: (dienstbetrekking) High Performance Computing and Visualisation Center, Rijksuniversiteit Groningen
  • PhD onderzoeker: R. Pals
  • Website:Psychological research in a virtual butterfly garden
  • Technologieën: C/C++, OpenSceneGraph, 3D Max